Synkero bouwt fabriek in de Amsterdamse haven, die van CO2 duurzame kerosine maakt
Published on: February 8, 2021

Amsterdam, 8 februari, 2021 – Tijdens de Europese Conferentie voor synthetische duurzame kerosine is start-up Synkero gelanceerd. Synkero heeft zich tot doel gesteld een commerciële fabriek te ontwikkelen voor de productie van synthetische duurzame kerosine. Deze zogenoemde “e-fuel” wordt gemaakt met behulp van groene waterstof en CO2. De groene waterstof wordt geproduceerd uit water en duurzame elektriciteit. De fabriek komt in de Amsterdamse haven te staan van waaruit nu al een kerosine pijplijn naar Schiphol loopt. De planning is dat de fabriek in 2027 gereed zal zijn. Synkero ambieert met deze fabriek jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine te produceren. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof is van groot belang voor het halen van de klimaatdoelen.

De huidige generatie vliegtuigmotoren hebben vloeibare brandstoffen nodig en kunnen op korte termijn niet overschakelen op alternatieve energiebronnen, zoals waterstof en elektriciteit. Duurzame kerosine is daarmee de oplossing om de CO2-uitstoot in de luchtvaart drastisch te verminderen. Deze vliegtuigbrandstof is een zogenoemde ‘drop-in’ brandstof, wat betekent dat het gemengd kan worden met fossiele kerosine. Er zijn geen verdere aanpassingen in de infrastructuur, motoren of aan apparatuur vereist.

Synthetische duurzame kerosine
Voor de productie van duurzame kerosine bestaan verschillende technologieën. Eén van die technologieën is de synthetische route. De grondstof voor deze ‘e-fuel’ is CO2 dat wordt afgevangen vanuit de industrie of direct uit de lucht. De CO2 wordt samen met groene waterstof via een chemisch proces omgezet naar synthetisch kerosine. Synthetische duurzame kerosine voorkomt controverse als landgebruik en ontbossing, is schaalbaar en wordt gezien als een belangrijke component om de luchtvaart te verduurzamen.

Start-up
Synkero is een projectontwikkeling start-up. In samenwerking met de partners Port of Amsterdam, Royal Schiphol Group, SkyNRG en KLM zal Synkero zich gaan toeleggen op de realisatie van deze commerciële synthetische duurzame kerosine fabriek in de Amsterdamse haven. Het project zal aansluiting zoeken met duurzame initiatieven in het Noordzeekanaalgebied zoals bijvoorbeeld het Hermes project.

Joost Brinkman, Managing Director Synkero: “Om de wereld leefbaar te houden is het belangrijk dat ook de luchtvaart verduurzaamt. Het is echter ook een van de meest uitdagende sectoren om emissievrij te maken. Samenwerking, technische innovatie en Europees beleid zijn hiervoor cruciaal. We zijn dan ook verheugd dat we Synkero hebben opgericht en in nauwe samenwerking met verschillende partners de volgende stappen gaan zetten richting de bouw van een fabriek voor de productie van synthetische luchtvaartbrandstof.”

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Het verduurzamen van de luchtvaart is heel belangrijk voor de regio en voor Nederland. Een fabriek in onze haven die duurzame kerosine op een circulaire manier produceert past naadloos bij onze strategie om voorloper te zijn in de energietransitie. Dit is een geweldig initiatief en wij zijn dan ook trots om onderdeel te zijn van deze grote transitie.”

Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group: “Via luchtvaart zijn mensen, bedrijven en landen wereldwijd met elkaar verbonden. Om dat genoegen door te geven aan volgende generaties, moeten we van de CO2-uitstoot af. Het doel dat wij najagen is een uitstootvrije luchtvaart in 2050. Om dat doel te bereiken, is de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstof essentieel. Met de oprichting van Synkero zetten we de volgende stap.”

Jurriaan de Jonge, Director Fuel, KLM Royal Dutch Airlines: “Als gebruiker van sustainable aviation fuel (SAF) juicht KLM initiatieven die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van synthetische kerosine toe. In 2019 kwam KLM met Fly Responsibly waarmee we ons committeren aan het creëren van een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. De hoeksteen van onze aanpak is het opschalen van SAF en het gebruik ervan. Er zijn nog veel uitdagingen op het gebied van synthetische kerosine, waaronder de technologie, de beschikbaarheid van groene stroom en het verkrijgen van CO2 uit de lucht. Daarom werken we al enige tijd samen met Synkero om mee te helpen met onderzoek en ontwikkelingen te versnellen.”

*****

Neem voor meer informatie svp contact op met:

Joost Brinkman, Managing Director Synkero – joost@synkero.com

Astrid  Schilderman, Technical Director Synkero – astrid@synkero.com